Grafik Tasarım ile İç Mimarinin Kesişimi Size Yol Gösteriyor

Ara 20, 2015

admin

Uncategorized

0

Yönlendirme sistemleri fiziksel bir ortamda insanları yönlendiren, bilgilendiren ve bulundukları alan ile ilgili deneyimlerini geliştiren bir sistemdir.

Uzun yıllar trafik ve sokak bulma konusunda kullanılan bu sistemler, mimari yapılar katmanlı hale geldikçe AVM, havaalanı, hastane ve eğitim kurumları gibi karmaşık yapılı çevrelerde de kullanılmaya başlandı. Görsellerle desteklendiğinde daha etkili olduğu görülen bu sistemler bir süre sonra mekanların kimliğini de destekleyen bir iletişim aracı oldular.

Türkiye hak ettiği değeri bulmasa da yönlendirme sistemlerinin, mekanlara değer kattığının farkında olan mimari ekipler ve kurumlar tarafından ayrı bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmeye başlandı.

Başarılı bir yönlendirme sistemi tasarımı için dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralanabilir;

Ölçek: Yönlendirme sistemleri yer aldıkları alan ve insan boyutuna, algısına göre doğru ölçeklendirilmelidir. İnsanların görüş açısı içerisinde ve okunaklı olmakla beraber bulunduğu alanın görsel hiyerarşisine uyum sağlamalıdır.

Materyal: Kullanılan materyaller mekanın kimliğine uygun seçilmeli ve mutlaka test edilmelidir. Kağıt üzerinde çok etkili görünen bir materyal, uygulamada sorun yaratabilir ve istenilen etkiyi yaratmayabilir.

Tutarlılık: Tasarlanan yönlendirme sistemi bir çok farklı parçadan oluşmaktadır, bu parçaların birbiri ile uyumu algının devamlılığı açısından önemlidir.

Kimlik: Bulunduğu mekanın kimliğine referans verecek şekilde tasarlanan sistemler, kimliğinin desteklenmesine ve kullanıcı algısının pekişmesine destek olacaktır.

Sadelik: Verdiği bilginin önüne geçmeyecek sadelikte, rafine tasarımlar, kullanıcı deneyimini kolaylaştıracaktır.

Görsellik: Özellikle farklı kültürlerden insanların bir arada bulunduğu ortamlarda grafik elemanların kullanımı kullanıcıları ortak bir paydada buluşturmak açısından oldukça önemlidir. İnsan beyninin görsel veriyi, yazılı olana göre 60 bin kat daha hızlı işlediği ve görsel ile sunulan metinleri daha iyi kavrayabildiği düşünülecek olursa yönlendirme sistemlerinde görsel ve metnin bir arada kullanılmasının sebebi daha iyi anlaşılabilir.

Post by

Comments are closed.